0704-448921 - [email protected] - 09:00 - 18.00

Avdrag för grön teknik


I dagsläget finns möjligheten att göra avdrag för inköp av grön teknik, tex en solcellsanläggning och batterilagring. Dessa ligger på 20% för nyckelfärdiga lösningar och 50% för energilagring.

Länk till Grönt avdrag 2023 hos Skatteverket

Utdrag från skatteverket.

"Det är arbetet med installationen av grön teknik som ger rätt till skattereduktion. Kostnad för material kan enbart ingå i underlaget för skattereduktion för installation av grön teknik om utföraren debiterar denna kostnad tillsammans med kostnaden för arbetet med installationen. I de fall köparen av installationen köper materialet av någon annan än den som utför installationen kan skattereduktion inte medges för materialkostnaden. En säljare som enbart tillhandahåller material kan inte anses som en sådan utförare som kan begära utbetalning från Skatteverket, jfr 6 § GRÖNFL och 67 kap. 43 § IL. Däremot kan arbetskostnaden för installation av material som köparen själv köpt ligga till grund för skattereduktion." 


Det innebär att vill man göra avdrag för grön teknik på hela beloppet krävs det att man som ovan nämnt köper in hela entreprenaden från ett och samma företag. 


Panelkungen som leverantör av material kan därför inte erbjuda avdrag för grön teknik. Köper du som privatperson material från Panelkungen kan elektrikern som gör inkoppling enbart göra avdrag för sitt arbete. Materialet går det inte att göra avdrag på. I vissa fall kan elektrikern som ska sköta inkopplingen göra inköpet av material, fakturera kund för en totalentreprenad och sedan göra ett avdrag för grön teknik.

Många nyckelfärdiga leverantörer lägger dock på stora marginaler när det kommer till material. Detta betyder att även utan avdrag för grön teknik på materialet kommer anläggningens återbetalningstid vara betydligt lägre om man sköter den mekaniska monteringen själv än om man hade köpt en nyckelfärdig lösning. 

Detta avdrag ska dock inte förväxlas med den skattereduktion man får per såld kW. I skrivande stund är denna på 60 öre per såld kWh och denna kan alla som räknas som mikroproducenter använda sig av.

Du kan läsa mer om detta på skatteverkets hemsida genom att klicka här.

Källa: Sollagret